Μοτ Ασυρμ Τεντα RTS50

Συνεργάζωνται με αξονες (με τους κατάλληλους αντάπτορες)

Σωλήνα                 : Φ50 ΧΙΛ -- Φ60 ΧΙΛ   Φ70 ΧΙΛ

Σωλήνα με Λούκι   : Φ63 ΧΙΛ -- Φ70 ΧΙΛ --   Φ78 ΧΙΛ -- Φ85 ΧΙΛ 

9013809
89.00
SMF45-50-TUBE
7.44
SMF45-60-TUBE
8.00 7.81
SMF45-63-TUBE
8.68
SMF45-70-TUBE
8.80 8.68
SMF45-78L-TUBE
8.70 8.68
SMF45-85L-TUBE
11.16
SMF45-70L-TUBE
11.16
9013847
89.00