Συνεργάζωνται με αξονες (με τους κατάλληλους αντάπτορες)

Οδηγίες - Βιβλίο

Οδηγίες Τοποθέτησης

Σωλήνα                 : Φ50 ΧΙΛ -- Φ60 ΧΙΛ   Φ70 ΧΙΛ

Σωλήνα με Λούκι   : Φ70 ΧΙΛ --   Φ78 ΧΙΛ -- Φ85 ΧΙΛ 

SMF45-50-TUBE
7.44
SMF45-60-TUBE
8.00 7.81
SMF45-63-TUBE
8.68
SMF45-70-TUBE
8.80 8.68
SMF45-78L-TUBE
8.70 8.68
SMF45-70L-TUBE
11.16
SMF45-85L-TUBE
11.16
1800026
26.00
1810624
132.00 130.94