Πίνακες Τηλεχειρ Somfy

Πίνακες Τηλεχειρισμού για κάθε είδους συσκευή

ΡΟΛΛΑ ΤΕΝΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΠΟΡΤΟΝΙΑ ΣΙΤΑ ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ ΚΛΠ

PU-DRD-01
48.20 34.00
1810624
132.00 130.94
1810630
30.00 29.76
1810631
50.00 48.36
1841026
23.90
1841064
28.50